توصیف قاسم زاده از باند طبری؛ این ها نگاهشان 10 میلیارد تومان است ، گزارش اطلاعات سپاه از دلیل رشوه های دانیال زاده به فریدون

به گزارش وبلاگ فراگستر، سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم اکبر طبری و دیگر متهمان به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.

توصیف قاسم زاده از باند طبری؛ این ها نگاهشان 10 میلیارد تومان است ، گزارش اطلاعات سپاه از دلیل رشوه های دانیال زاده به فریدون

به گزارش وبلاگ فراگستر به نقل از میزان، سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم اکبر طبری و دیگر متهمان به ریاست قاضی بابایی برگزار گشت.

در ابتدای جلسه قاضی بابایی از وکیل متهم علیزاده خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام متهم علیزاده، از وکیل متهم خواست دفاعیات خود را بیان کند.

وکیل متهم علیزاده گفت: نماینده دادستان در جلسات قبل گفتند که شعبه 15 بازپرسی کانون پرونده های طبری است این درحالی است که موکل من مشتاق رسیدگی به پرونده های طبری نبود.

وکیل متهم علیزاده درباره اینکه گفته شده پیش نویس قرار بازپرس علیزاده در دست طبری بوده است، اضافه کرد: این موضوع به موکل من ارتباطی ندارد.

این وکیل گفت: در اواخر سال 95 دو گزارش توسط سازمان اطلاعات سپاه و به فاصله 45 روز به دادستانی داده می شود. گزارش اول درباره دانیال زاده و فریدون و گزارش دوم درباره ارتباط ناسالم دانیال زاده و طبری بوده است. این گزارش به موکل من ارجاع می شود.

این وکیل اضافه کرد: پس از بررسی برای متهم طبری قرار منع تعقیب صادر می شود و در این قرار برای دانیال زاده تصمیم گیری نشده است.

وی ادامه داد: دلیلی از گناهکاری موکل من در پرونده وجود ندارد.

وکیل متهم علیزاده درباره اتهام رشوه موکل خود گفت: دانیال زاده می گوید از رشوه 3 میلیاردی اطلاع ندارد. زاهدیان نیز تا 6 ماه نسبت به این رقم اظهار بی اطلاعی کرده است.

وکیل متهم علیزاده گفت: متهم در پرونده هایی که قرار منع تعقیب صادر شده است فقط طبری بوده است و حرفی از دانیال زاده و مشایخ نبوده است و طبری هم از خود دفاع کرده است.

وکیل خطاب به رییس دادگاه گفت: لطفا وکیل دیگر نیز صحبت کند.

عبدالعلی محمدی یکی دیگر از وکلای متهم علیزاده گفت: لایحه را تقدیم دادگاه می کنم.

قهرمانی و قاسم زاده

دیگر وکیل متهم علیزاده در باب اتهام ارتشا موکل خود گفت: دلیلی که در این مورد وجود دارد اظهارات زاهدیان است.

وی ادامه داد: گفته شده موکل بنده سه میلیارد پول گرفته است که این مبلغ با نرخ امروز معادل 13.5 میلیارد است.

وی اضافه کرد: حال فرض بگیریم علیزاده پول گرفته؛ این رشوه را برای کدام تصمیمش گرفته است؟

در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: اگر می گوییم کانون پرونده های طبری در شعبه علیزاده بوده است با مدرک بیان می کنیم. پرونده های مهمی که ضابط علیه طبری گزارش کرده است در این شعبه بررسی شده است. افرادی بوده اند که املاک بسیار نفیس به طبری می دادند و ما دیدیم پرونده این فرد به شعبه علیزاده رفته است و فرآیندهای نادرست در خلال این رسیدگی را لمس می کنیم.

قهرمانی اضافه کرد: قاضی استقلال دارد و اعتقاد داریم قاضی که استقلال ندارد عدالت هم ندارد.

نماینده دادستان گفت: در پرونده املاک روما بر اساس گزارش اطلاعات سپاه مستندات فنی وجود دارد که نشان می دهد که رابطه سویی میان دانیال زاده و طبری وجود داشته است. درباره طبری منع تعقیب صادر می شود، اما برای دانیال زاده نه در دادسرا و نه مقام اظهار نظر مفتوح گذاشته نشده است. پرونده تمام می شود و به بایگانی رفته است. آیا پذیرش نفوذ ناظر به این است که حتما منع تعقیب صادر شود؟

نماینده دادستان گفت: در گزارش سازمان اطلاعات سپاه در پرونده دانیال زاده و فریدون آمده است دانیال زاده به فریدون رشوه داده است تا فریدون مدیرعامل های چندین بانک را منصوب کند. در آن گزارش نشان می دهد دانیال زاده از بانک رفاه و ملت تسهیلاتی گرفته است که مشمول اخلال است. اما علیزاده از بانک رفاه و ملت تحقیق نکرده است. چگونه علیزاده منع تعقیب زده است.

در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان گفت: وکلای علیزاده می گویند زاهدیان دعوی نفوذ کرده و خودش پول دریافتی از دانیال زاده را برداشته است که باید بگوییم دانیال زاده 12 میلیارد تومان را به هرکس نمی دهد، یعنی مطمئن شده که زاهدیان در قبال پرونده اش که در شعبه علیزاده بود می تواند کاری انجام دهد.

قهرمانی گفت: وکلای علیزاده گفتند که انتساب اتهام پذیرش نفوذ برای علیزاده درست نیست چرا که او در موضوع طبری و مشایخ تصمیمی اتخاذ نکرده است که باید در این رابطه گفت چرا علیزاده در آن موضوع برای مشایخ که واسط پولشویی بوده پرونده را جمع شده اعلام می کند و به بایگانی می فرستد؛ پذیرش نفوذ آیا حتما صدور قرار منع تعقیب است؟!

قهرمانی شرح داد: زاهدیان گفته اگر رشوه بوده چرا بعد از رای داده شده که بخشی از آن پس از رای است.

در ادامه نماینده دادستان گفت: جمیع قرائن، گویای پذیرش نفوذ است. این پرونده در چهارماه جمع شده است درحالی که شما می دانید که پرونده از مرحله دادسرا تا تجدیدنظر چقدر طول می کشد.

در ادامه قاضی از متهم حاجی رضا خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به وی، از او خواست شرحات خود را بیان کند.

متهم حاجی رضا گفت: هیچ یک از اتهامات وارده را قبول ندارم بنده تا به امروز آقای قاسم زاده را ندیده بودم و فقط آقای زاهدیان را دیدم.

وی ادامه داد: در جریان پرونده ای که در راستای شکایت مرکز توسعه تجارت بود من و شریکم به مشکل برخوردیم که آقای زاهدیان به من گفتند می توانیم مشکل تورا حل کنیم، اما سه میلیارد باید بدهی.

این متهم ادامه داد: سهم من از این سه میلیارد، یک و نیم میلیارد است.

این متهم ادامه داد: زاهدیان و شریکم من را سرکیسه کرده اند.

قاضی خطاب به این متهم گفت: پولی که پرداخت کردی به عنوان حق الوکاله بوده است؟

این متهم گفت: نه، این را به عنوان حق الوکاله پرداخت نکرده بودم.

قاضی خطاب به این متهم گفت: رای را چگونه دریافت کردید؟

این متهم پاسخ داد: از طریق ثنا

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: اسم قاسم زاده در پرونده چطور آمده است؟

متهم حاجی رضا گفت: قاسم زاده را برای اولین بار یکی از دوستانم معرفی کرد و قرار بود به دوستم یک میلیارد بدهم تا موضوع حل شود، اما در ده روز آخر دوستم به من گفت من قبول نمی کنم این ها نگاهشان ده میلیارد تومان است. دوستم گفت این را قاسم زاده گفته است.

رییس دادگاه با اعلام ختم دادرسی گفت: زمان جلسه بعدی متعاقبا اعلام می شود.

مشروح دادگاه های پیشین باند طبری:

ماجرای دادن رشوه 3 میلیارد تومانی به یک بازپرس در پرونده اکبر طبری

جزئیات یازدهمین دادگاه اکبر طبری و سایر متهمان | ماجرای نظارت طبری بر واحد VIP برج فلورا

10 میلیارد تومان برای کارشناسی ملکی که وجود نداشت | کارهای عجیب طبری؛ شکایت از مالک همسایه برای فروش اجباری ملکش و ...

نقش یکی از متهمان متواری در شناسایی طعمه برای شبکه طبری | طبری: اعمال نفوذ در پرونده های قضایی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی را قبول ندارم

ماجرای اثر انگشت زدن طبری به جای همسرش | دانیال زاه: فکر می کردم طبری تدارکاتچی قوه قضاییه است! | هشدار قهرمانی به وکیل طبری

شگرد پولشویانه طبری | ماجرای پیچیده املاک روما، کریم خان، فلورا، کامرانیه و... | دانیال زاده: به یکی از بانک ها 240 میلیارد بدهکارم

ماجرای گزارش اطلاعات سپاه از طبری در سال 95 و منع تعقیب او | نماینده دادستان: طبری بازپرس ما را از خانه سازمانی بیرون کرد

مرگ منصوری برای دادگاه محرز نشده | کشف هارد مهم از دفاتر نیازآذری | آمار عجیب دارایی یک متهم | مدرک تحصیلی طبری هم تقلبی از آب آمد

رونمایی از شخصیت جعلی طبری | جزیره ای که سکوی فرار متهمان است | روایت توافق مجرمانه نیازآذری و علی صرافان برای واردات 2 تن طلا

قاضی منصوری با 500 هزار یورو رشوه هم قانع نبود | موضوع خانه دختر طبری | دلخوری متهم از نماینده دادستان | لیسانس طبری زیرسوال رفت

طبری: من با مشایخ و نجفی سه برادریم؛ اگر 800 میلیارد هم بخواهم می دهند | دادستان: آقای طبری محبوب دل های متهمان اقتصادی بودند

کشف دستخط طبری در ویلای متهم مشایخ | ماجرای دریافت رشوه 84 میلیاردی از حسن نجفی | طبری: اتهامات را قبول ندارم

منبع: همشهری آنلاین

به "توصیف قاسم زاده از باند طبری؛ این ها نگاهشان 10 میلیارد تومان است ، گزارش اطلاعات سپاه از دلیل رشوه های دانیال زاده به فریدون" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "توصیف قاسم زاده از باند طبری؛ این ها نگاهشان 10 میلیارد تومان است ، گزارش اطلاعات سپاه از دلیل رشوه های دانیال زاده به فریدون"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید